Grus & Kross

Från våra berg- och naturtäkter i norra Bohuslän kan vi leverera all sorts markmaterial till väg & anläggning, trädgård & bruksmiljö och mycket annat.

Från bergkrossen på Huds Moar levererar vi enligt standarden SS-EN 13242+A1:2007. Som privatpersoner kan du själv välja om du vill komma och hämta ditt material hos oss på Hud eller om du vill ha det levererat hem.

Material - Väg & Anläggning

Från egen bergtäckt vid Huds Moar med en uttagskapacitet på 200 000 ton/år kan vi leverera en stort antal sorteringar från stenmjöl till förstärkningslager.

Bergkross/Grus

0-2 Stenmjöl Används för plattsättning, samt som ytlager på fotbollsplaner, ridbanor och dylikt.
2-5 Makadam Används bland annat som isgrus, plattsättning samt i vissa fall för infiltration.
4-8 Makadam Används som "gårdssingel", samt som halkbekämpning på enkla vägar och parkeringar.
8-16 Makadam Används bland annat som gårdsgrus, infiltration samt betong.
16-22 Makadam Används för inblandning i betong samt för dränering.
0-16 Krossgrus Används som slitlager på grusvägar.
0-32 Bärlager Används som bärlager vid vägfyllnad. Godkänt enligt ATB VÄG 2003.
0-90 Förstärkningslager Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av vägkroppar. Godkänt enligt ATB VÄG 2003.
0-150 Förstärkningslager Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av vägkroppar. Godkänd enligt BYA.

Jord

Matjord Harpad och sorterad åkerjord.

Naturgrus/Sand

0-4 Mur & Putssand Används vid de flesta typer av murnings och putsningsarbeten, samt gatstenssättning.
0-8 Gjutsand Används vid gjutning ofta tillsammans med 8-16 eller 16-32 makadam.
0-8 Sättsand Används för plattsättning och som skyddsand mot rör, tankar samt som ytlager på ridbanor.
12-16 Natursingel Kallas ofta gårdsgrus. Används för grusgångar m.m.
Dräneringsgrus Används för dränering, fyllning mot källarvägg och dylikt.
Kabelsand Används i rörgravar vid kabel och fiberjobb,
1-14 mm Infiltrationsdränering Dräneringsgrus som passar till infiltrationsbäddar, avloppsanläggningar, dräneringar, m.m.
0-14 mm Paddocksand Passar som ridunderlag i paddockar.Naturslipat material
från egen naturtäkt

Från vår egen grustäkt i Håveröd kan du du få allt vad gäller naturmaterial, till exempel kullersten, natursingel, leksand och infiltrationsgrus för trädgårdar, parker, samt lek- och bruksmiljöer.

Täkten är en av få i Bohuslän och kan förädla ca. 15.000 ton per år. Produktionen ligger i vårt dotterbolag, Bohusfrakt Grus & Kross AB, komplett med sorterverk och lastmaskiner. Natursanden från Bohusfrakt Grus & Kross finns i flera olika sorteringar och med olika egenskaper.

OBS! Utseendet på produkterna kan variera stort eftersom det är naturmaterial.


Mursand/Sandlådesand
0-4 mm

Den finsorterade natursanden passar utmärkt till murningsarbeten och putsning, samt till sandlådesand då den lätt blandar sig med vatten.


Golfsand/Leksand
1-5 mm

Denna sortering är aningen grövre än mursanden och packar sig inte, vilket gör den idealisk till golfbanor, dressa gräsmattor och lekplatser.


Gjutsand
0-10 mm

Passar utmärkt som grundmaterial vid gjutningsarbeten.


Makadam - Naturslipat
16-32 mm, 32-65 mm

Makadam används med fördel till uppfyllnad och dränering och med sina naturslipade former passar de in i alla miljöer. Den bohuslänska makadammen smälter fint in i trädgårdsmiljöer, parker, m.m. som stenbäddar eller dekoration.


Natursingel
8-14 mm, 12-16 mm

Natursingel, eller gårdssingel som det även kallas, passar utmärkt till grusgångar, grusplaner eller andra miljöer där människor och djur vistas.Den naturliga slipningen av singeln gör det lämpligt för bara fötter och tassar.Den större sorteringen passar även till olika former av dränering.

Kullersten

Kullerstenar är naturligt slipade stenar som passar till trädgårdsdekorationer, murar, dammar, stenpartier, avgränsningar och att stabilisera slänter, terrasser, m.m.

De bohuslänska kullerstenarna finns i storlekar från 65 mm upp till rejäla 2 000 mm.

Kontakta oss för mer information

Storsäck

När du köper krossprodukter som sand, jord eller kullersten kan du få detta levererat hem till din trädgård i storsäck.

Logistik och transporttjänster i Västsverige

Sök följesedel ›

Kundnummer:

Fakturanummer: