Transporter

Vi finns nära dig som bor i
Strömstad • Tanum • Munkedal • Lysekil • Sotenäs

Vi transporterar i stort sett allt som kunden önskar med vår breda fordonsflotta. Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Bohusfrakt har ett sort utbud av tjänster och produkter. Med våra anläggningsbilar, schaktbilar, betongbilar, asfaltbilar, kranbilar etc. kan vi hjälpa dig att leverera det du behöver till ditt projekt. Vår kunniga innovativa projektledare hjälper dig gärna med det du önskar. Vi vill att du som kund eller partner skall uppleva Bohusfrakt som ett ledande transportföretag med en modern fordonsflotta, egen bergtäkt och ett arbetssätt präglat av att leverera smarta, kostnadseffektiva transportlösningar med omtanke om miljön. Vårt motto är att alltid nå eller överträffa dina förväntningar!

Tipp & Deponi

LBC Bohusfrakt kan i de flesta fall ta emot tippning / deponi av sten- och grusbaserade restprodukter från exempelvis rivningar eller grävarbeten, såsom sten, grus, betong, m.m.

Läs mer
 • Enbart sten & grusbaserat material
 • Får ej innehålla rester av miljöfarligt material

Vinterväghållning

LBC Bohusfrakt erbjuder tjänster för vinterhalvåret med snö- & halkbekämpning. När vintern ger sig till känna ställer vi om våra fordon och ser till att vägarna blir fria från snö och is.

Läs mer
 • Plog-, salt- och sandfordon.
 • Snöplogar och snöskopor för snöröjning av planer och parkeringar.

Flytt & Budtransporter

Vår långa branscherfarenhet och breda kunskap innebär att vi kan utföra alla typer av flyttuppdrag; industrier, kontor och privata hem.

Vi packar ner, emballerar, transporterar och packar upp i ditt nya boende. Vi har all den utrustning som krävs för ett flyttuppdrag, men vi investerar även i att våra medarbetare har kunskaper om allt från tunga transporter till emballering av ömtåliga föremål.

Typer av budtrasporter

 • Flyttlådor
 • Packning av bohag
 • Flyttning
 • Magasinering
 • Budtransporter
 • Paketutkörning

Gräv & Entreprenad

LBC Bohusfrakt kan erbjuda hjälp för både företag och privatpersoner med de flesta typer av markarbeten.

Vi hjälper er med uppdrag som schaktning, grävarbeten, kabelnedläggning, dikesgrävning, mm. Vi har även lastmaskiner för lastning och planering av material.

 • Schaktmaskiner
 • Traktorgrävare och grävmaskiner för arbete med till exempel el- och telekabelgrävning, rörläggning och dikesgrävning.
 • Lastmaskiner för lastning av bland annat
  makadam och berg.


Återvinning

LBC Bohusfrakts avfallshantering omfattar ett stort antal containers & växelflak i varierande storlek, från 10 m³ upp till 30 m³.

Sortering och återvinning av avfall är idag en självklarhet och vi tillhandahåller en effektiv och prisvärd service.


Färskvatten & Dricksvatten

Vi kan leverera drickbart färskvatten upp till 12 m3 per körning - till fastighetsbrunn, för event eller liknande.


Storsäck

Anläggning & tillbehör

LBC Bohusfrakt har många års erfarenhet av asfaltsarbete för stora och små projekt och kan erbjuda ett flertal specialfordon för asfalttransporter.

Vi har rundbottnade ekipage med lastkapacitet upp till 38 ton.

Läs mer

Fordon och släp

 • två-, tre- eller fyraxliga fordon
 • med släpkärror, enkel- eller boggivagnar
 • två-, tre- och fyraxliga släp, med eller utan tipp
 • ballastbilar, schaktbilar, betongbilar med roterare
 • och ränna

Flak

 • vanligt flak med lämmar, också med sidotipp
 • bergflak
 • dumperflak
 • isolerade rundbottnade flak med täckning
 • flak för maskinflytt
 • 20-40 m³ flakcontainer
 • kranflak

Tillbehör

 • asfaltspridare
 • vattentank för färskvatten
 • vattentank för vattning av vägar
 • vattentank med spolaggregat

Ibland vill man nå nya höjder

LBC Bohusfrakt erbjuder ekipage med kran som på ett effektivt och säkert sätt lyfter dina önskemål på plats.

Läs mer

Kranbilar

 • två-, tre- eller fyraxliga kranbilar
 • från 12 tonmeter upp till 65 tonmeter
 • med tipp eller fasta flak

Utrustning

 • personkorg
 • jibb
 • pallgaffel
 • gripklo
 • gripskopa
 • ok för båttransporter
 • hydrauliska båtstöttor
 • motorsåg och griparm

För större frakter använder vi släp till kranbilarna; låglastande släp för högt gods.

Återvinning

LBC Bohusfrakts avfallshantering omfattar ett stort antal containers & växelflak i varierande storlek, från 10 m³ upp till 30 m³. Sortering och återvinning av avfall är idag en självklarhet och vi tillhandahåller en effektiv och prisvärd service.

Läs mer
 • Avfallscontainrar för uthyrning och för transporter
 • Lastväxlare med sopcontainrar på 38 m³ 
 • Omhändertagande av miljöfarligt avfall

Specialtransporter

Ordet “special” i specialtransporter vittnar om att det krävs lite utöver det extra för att hantera de olika sorters problem som måste lösas.

Vi har kompetensen och ekipagen att transportera det mesta, oavsett om lasten är tung - bred - låg eller hög utöver det vanliga

LBC Bohusfrakt erbjuder dispenstransporter med höga lastkapaciteter.

Fakta Specialtransporter

 • Lastväxlarfordon med fyraxligt släp.
 • Lastväxlarfordon med kranflak och monterad specialsåg för att kapa träd,
  trädkronor och grenar (upp till 20 meters höjd). Släp för att ta hand om det uppkapade trädet. Allt inklusive städning tar vi om hand tryggt och säkert.
 • Tre 40m³-containrar för flistransporter och monterad specialkran för att
  kunna lasta sig själv.
 • Betongbilar med roterare och ränna

Vill du bli delägare?

Aktuellt bränsleindex

Se aktuella drivmedelstillägg för transporter.

Hittar du inte vad du letar efter?
Kontakta oss!

Logistik och transporttjänster i Västsverige

Sök följesedel ›

Kundnummer:

Fakturanummer: