En modern lastbilscentral med lång erfarenhet och hög kompetens

Logistik och transporttjänster i Västsverige

Idag är LBC Bohusfrakt AB den största regionala aktören på transportmarknaden i områdena Sotenäs, Tanum, Strömstad, Munkedal och Lysekil. Företaget har drygt 40 delägare och tillhandahåller ca 60 enheter av olika slag. Bohusfrakt har under sina 60 år på transportmarknaden hunnit få många goda referenser hos privata företag, kommuner, statliga myndigheter och verk. Även om vårt största verkningsområde är Bohuslän sträcker vårt arbetsområde sig över hela Västsverige. Vi hjälper och samarbetar med flera olika företag nära dig. 

Getty Images 1203387812 Converted 02

Företaget

Från början var företagsnamnet Bohuslast, men efter sammanslagning med Åkericentralen i mitten på 1980-talet blev namnet Bohusfrakt. I början av 2001 slog sig Bohusfrakt samman med Sotenäs LBC och 2002 bildades ett nytt företag tillsammans med LBC Tanum som fick namnet LBC Bohusfrakt AB. I maj 2009 bildade vi en gemensam lastbilscentral med LBC Schakt & Transport, fortfarande med namnet LBC Bohusfrakt AB. Organisationsnumret är 556617-8348.

LBC Bohusfrakt ska marknadsföra och sälja transporter samt tillhörande varor och tjänster till främst kunder i Norra Bohuslän. Med vår närhet till marknaden och genom hög kvalitet samt stort miljöansvar skall vi av våra kunder uppfattas som ett första och komplett alternativ för alla transportbehov.

Vi har verkat i Bohuslän under mer än ett halvt sekel och har med det en stark och gedigen kännedom om vår region. Vi har inte ambitionerna att bli störst utan vi vill vara din lokala leverantör som med förstklassig service hjälper dig med de önskemål du har.

Kvalitetssäkra lösningar

Vårt arbete skall alltid präglas av att leverera kvalitet- och miljösäkra lösningar som når eller överträffar kundens förväntningar.

På LBC Bohusfrakt arbetar vi målmedvetet med att minska vår miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten, skapa en god arbetsmiljö och upprätthålla en god kvalitet på våra tjänster och produkter. Utifrån visionen att Bohusfrakt skall vara regionens ledande samarbetspartner för transport- och maskintjänster vill vi tillsammans med våra kunder åstadkomma konstnadseffektiva, miljöanpassade och kvalitetssäkrade tjänster. Bohusfrakt är en jundorienterad organisation som vill skapa värde mervärde för såväl kunder som ägare. Vi strävar efter att vara föregångare i hållbarhetsarbete inom transport och logistikbranschen och söker ständigt finna nya innovativa lösningar för att minska vårt klimatavtryck. För att åstadkomma en mer hållbar organisation arbetar vi utifrån våra miljö-, kvalitets-, och arbetsmiljöpolicys.

Miljö & Trafik

Trafiksäkerhets- och miljöarbete är två sidor av samma mynt, det som kallas ansvar. För Bohusfrakt är det en självklarhet att axla det ansvaret. Att värna om miljön är mycket viktigt för oss företag inom transportnäringen. Vi arbetar hårt för bevarandet av miljön. Sedan 2001 arbetar vi i enlighet med ISO 14001. Att upprätthålla trafiksäkerheten jobbar vi också aktivt för tillsammans med våra åkare. Bland annat är en majoritet av våra fordon utrustade med alkolås.

Hög kompetens genom KL-Utbildning

Vi utbildar kontinuerligt alla våra chaufförer i samarbete med KL-Utbildning för att verka för en god trafiksäkerhet. På Bohusfrakt är det viktigt att våra transportörer och anställda håller en hög trafiksäkerhet och värnar om så väl sig själva som sin omgivning.

Läs mer

LBC Bohusfrakt AB verkar för en god trafiksäkerhet genom att:

 • följa lagstiftning och övriga trafikkrav
 • visa gott omdöme och hålla den hastighet som väglag, trafik och gällande hastighetsbegränsning tillåter
 • visa respekt för våra medtrafikanter och hålla avstånd till andra fordon
 • på ett ansvarsfullt sätt lastsäkra gods enligt gällande bestämmelser
 • uppdragen utförs med förare som innehar rätt utbildning och kompetens
 • använda trafiksäkra fordon med rätt utrustning och giltiga tillstånd
 • utföra daglig kontroll av fordonet, både tekniskt och trafiksäkert.
 • alltid, enligt lag, använda handsfree vid mobilsamtal.

Att framföra sitt fordon drogfritt är en självklarhet

Vi rekommenderar alltid våra transportörer och anställda att:

 • alltid undvika att köra då de är trötta
 • kontinuerligt göra tillsyn och service på fordonen
 • följa upp och åtgärda brister

Kontakt

Vill du bli delägare?

Vi letar ständigt efter nya delägare som kan hjälpa oss att bli regionens ledande samarbetspartner för transport- och maskintjänster.

Logistik och transporttjänster i Västsverige

Sök följesedel ›

Kundnummer:

Fakturanummer: