Bränsleindex

Aktuella drivmedelstillägg för transporter.

Aktuellt index

Varje månad mäter SCB kostnadsutvecklingen för olika kostnader vid lastbilstransporter. Lastbilstransportindexen är en sammanvägning av kostnader för bland annat däck, reparationer, diesel och förare som används för att på ett neutralt och opartiskt vis bestämma prisändringar vid avtal som gäller över längre tid.

Drivmedelstillägg diesel

Utifrån index: K92SÅ0900

Oktober 2020 404,3
November 2020 405,1
December 2020 414,4
Januari 2021 435,2
Februari 2021 452,7
Mars 2021 469,4
April 2021 465,4
Maj 2021 469,9
Juni 2021 481,1
Juli 2021 495,4
Augusti 2021 515,4
September 2021 526,0
Oktober 2021 560,3
November 2021 571,7

Drivmedelstillägg HVO

Utifrån index: K92SÅ0910

Oktober 2020 129,4
November 2020 130,1
December 2020 133,6
Januari 2021 138,7
Februari 2021 145,1
Mars 2021 149,8
April 2021 148,7
Maj 2021 150,5
Juni 2021 151,9
Juli 2021 155,7
Augusti 2021 154,3
September 2021 156,2
Oktober 2021 166,4
November 2021 167,9

Du kan läsa mer om drivmedelstillägg på SCB eller Sveriges Åkeriföretag.

Logistik och transporttjänster i Västsverige

Sök följesedel ›

Kundnummer:

Fakturanummer: