Bränsleindex

Aktuella drivmedelstillägg för transporter.

Aktuellt index

Varje månad mäter SCB kostnadsutvecklingen för olika kostnader vid lastbilstransporter. Lastbilstransportindexen är en sammanvägning av kostnader för bland annat däck, reparationer, diesel och förare som används för att på ett neutralt och opartiskt vis bestämma prisändringar vid avtal som gäller över längre tid.

Drivmedelstillägg diesel

Utifrån index: K92SÅ0900

Oktober 2020 404,3
November 2020 405,1
December 2020 414,4
Januari 2021 435,2
Februari 2021 452,7
Mars 2021 469,4
April 2021 465,4
Maj 2021 469,9
Juni 2021 481,1
Juli 2021 495,4
Augusti 2021 515,4
September 2021 526,0
Oktober 2021 560,3
November 2021 571,7
December 2022 566,4
Januari 2022 603,0
Februari 2022 644,1
Mars 2022 713,8
April 2022 750,3
Maj 2022 722,3
Juni 2022 775,5
Juli 2022 788,8
Augusti 2022 737,7
September 2022 731,3
Oktober 2022 806,8
November 2022 781,3
December 2022 725,9

Drivmedelstillägg HVO

Utifrån index: K92SÅ0910

Oktober 2020 129,4
November 2020 130,1
December 2020 133,6
Januari 2021 138,7
Februari 2021 215,2
Mars 2021 149,8
April 2021 148,7
Maj 2021 150,5
Juni 2021 151,9
Juli 2021 155,7
Augusti 2021 154,3
September 2021 156,2
Oktober 2021 166,4
November 2021 167,9
December 2021 167,0
Januari 2022 204,9
Februari 2022 145,1
Mars 2022 248,5
April 2022 246,1
Maj 2022 250,3
Juni 2022 264,6
Juli 2022 266,0
Augusti 2022 245,0
September 2022 255,7
Oktober 2022 273,7
November 2022 265,0
December 2022 239,2

Du kan läsa mer om drivmedelstillägg på SCB eller Sveriges Åkeriföretag.

Logistik och transporttjänster i Västsverige

Sök följesedel ›

Kundnummer:

Fakturanummer: